TC-60

TC-60

TC-60

Emulgoituva liuotepesuaine

Käytetään laimentamattomana.

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Suojaa lämmöltä ja avotulelta.

Tupakointi kielletty. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Leimahduspiste +39 °C.

Sisältää maaöljytisle

PYYDÄ TARJOUS! SAATAVANA USEASSA ASTIAKOOSSA.

Hinta

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

Haku

Suosituimmat haut

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot