Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Korjaamotarviketukku.fi –verkkopalvelun asiakastietorekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

WS Solutions Oy (Y-tunnus: 2759051-4)
Peräläntie 4
87250 Kajaani 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Uhlbäck
Puh. 044 2388005
myynti@korjaamotarviketukku.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen luomiseen. Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen yksilöimiseksi, asiakas- ja käyttäjäsuhteen hoitamiseksi sekä Korjaamotarviketukku.fi –verkkopalvelun toteuttamiseksi. Edellä mainitun kaltainen henkilötietojen käsittely on välttämätöntä verkkopalvelun tarjoamiseksi ja täten edellytys sen käyttämiselle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

–      Yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja toimitusosoite
–      Laskutukseen liittyviä tietoja
–      Yritysasiakkaiden tiedot
–      Muita asiakkaan tai käyttäjän antamia tilaukseen tai toimitukseen liittyviä tietoja

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun se on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tiettyjä tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään, esimerkiksi lainsäädännöllisistä, kuten kirjanpitolain velvoitteista, johtuen.    

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä:

Rekisteröidyn toimesta tapahtuvan palvelun käytön kautta syntyvät tiedot. Palvelun ulkopuolelta vastaanotettujen tilausten (puhelin, sähköposti) kautta syntyvä asiakassuhde.

8. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuttaa kolmansille osapuolille kuin rekisteröidyn itsensä julkaiseman yhteydenottopyynnön takia.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus myönnetään tarpeen mukaan rekisterin ylläpitäjän palveluksessa työskenteleville henkilöille. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

11. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan "Yhteydenotot" mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä ilmoittaa perusteet, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

14. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.    

15. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

16. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

17. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

18. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

19. Evästeet

Verkkokauppamme käyttää evästeitä. Niiden tarkoitus on parantaa käyttökokemustasi sivustollamme. Evästeiden avulla ei kerätä tietoja joiden perusteella yksittäisiä henkilöitä voitaisiin tunnistaa. 

Haku

Suosituimmat haut

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot